I perioden den 15/4 – 15/11 2021 vil der være en større renovering i gang i blokkene på Jenvakervej.

Renoveringen omfatter flg.:

  • Udskiftning af taget - Eternitskiferplader udskiftes til tagsten.
  • Tagrender udskiftes.
  • Kviste renoveres således at de isoleres ekstra og beklædes

udvendigt med zink.

  • Velux-ovenlysvinduer udskiftes.
  • Hele tagetagen ny-isoleres.

Bo i Lemvig |Industrivej 25 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9664 0001 |​ mail@boilemvig.dk | CVR: 18510316​