knap_nyheder_697   

​      Vi ønsker alle en

      god efterårsferie

LEMVIG BOLIGFORENING

Lemvig Boligforening er en almennyttig boligforening, og er underlagt lovgivningen for almennyttig boligvirksomhed. Foreningen blev stiftet i 1942.
Lemvig Boligforenings formål, er at administrere og opføre almene boliger i Lemvig kommune.


Lemvig Boligforening har idag 345 boliger. I to af boligafsnittene er der indrettet bofællesskab for udviklingshæmmede.


Boligerne er geografisk beliggende således:

  • Lemvig by 321 boliger
  • Ramme 5 boliger
  • Bøvlingbjerg 19 boliger


Lemvig Boligforenings boliger er meget forskellige i udformning, stil, udstyr og husleje. Se nærmere under boligoversigt.


Boligforeningens ledelse udgøres af generalforsamlingen og en bestyrelse.


Generalforsamlingen træffer beslutninger i.h.t. vedtægterne og vælger formand, samt 5 medlemmer til bestyrelsen. Det vil sige, at bestyrelsen alene består af beboervalgte medlemmer.

Bo i Lemvig |Industrivej 25 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9664 0001 |​ mail@boilemvig.dk | CVR: 18510316​